1937 Μεγάλη Βρετανία , πεντόλιρο , Γεώργιος VI

Return to Previous Page