Ελλάς 1833-Α, 5 δραχμές, κοπή Παρισίων, ΑU++

Return to Previous Page