1935 Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης Μέγα Βραβείον

Return to Previous Page