Πολεμικός σταυρός 1916-17 2ης τάξης με διπλή απονομή

Return to Previous Page