1955, 20 δραχμές, χαρτονόμισμα τράπεζας της Ελλάδος

Return to Previous Page