1945, χαρτονόμισμα συνεταιρισμού Ζαγοράς, 500 δραχμές

Return to Previous Page