1945, χαρτονόμισμα συνεταιρισμού Ζαγοράς, 100 δραχμές

Return to Previous Page