1917 , 100 δραχμές , τράπεζα Κρήτης , UNC

Return to Previous Page