1957 αναμνηστικό μετάλλιο Στρατιωτικού Σκοπευτικού Πρωταθλήματος

Return to Previous Page