1817 μετάλλιο Συντάγματος Ιονίων νήσων

Return to Previous Page