Αναμνηστικά μετάλλια της εθνικής τράπεζας της Ελλάδας , 1902

Return to Previous Page