Πορσελάνινη πλάκα με τον Ιωάννη τον βαπτιστή

Return to Previous Page